איך בוחנים את קיומה של העתקת יצירה מוגנת?

בעת בחינת קיומה של העתקה הפוגעת בזכות יוצרים, בית המשפט יבחן את היצירה תוך התרשמות מהיצירות בכללותן לקביעה אם התקיימה בפועל העתקה אסורה, ולא יסתפק בבחינה מכאנית כמותית בלבד. מאת עו”ד איאד ג’ובראן – 4.11.2012
כיצד יקבע בית המשפט אם זהות חלקית בין שתי יצירות מהווה העתקה אסורה בהתאם לחוק זכות יוצרים? זו השאלה שעמדה על הפרק ב-ע”א 10242/08 מוצפי ואח’ נגד קבלי בו ניתן פסק דין בבית המשפט העליון לאחרונה. מדובר במקרה בו הועלתה טענה כי מחברות של ספרי לימוד העתיקו חלקים מספר לימוד מוקדם יותר של מחברת אחרת. בית המשפט המחוזי קבע כי לפחות בחלק מן המקרים אכן היה מדובר בהעתקה אסורה אשר פוגעת בזכות היוצרים של המחברת המקורית והורה לנתבעות להפסיק את הפצת הספרים המפרים ולשלם לשלם פיצויים משמעותיים למחברת שזכותה נפגעה.

המחברות שפסק הדין בבית המשפט המחוזי ניתן לחובתם ערערו לבית המשפט העליון וחלקו על קביעת בית המשפט המחוזי, וערערן התקבל תוך שבית המשפט העליון מבטל למעשה את קביעת בית המשפט המחוזי. בפסק דינו של כבוד השופט יצחק עמית הוא התייחס באופן פרטני להעתקות הנטענות על ידי התובעת (שלגבי חלקן, כאמור, נקבע בבית המשפט המחוזי כי הנן העתקות אסורות לפי חוק זכות יוצרים). יחד עם זאת, כבוד השופט עמית מדגיש כי אין להסתפק בספירה “מכאנית” של החלקים שנטען כי הועתקו כאמור בהלכת אלמגור. לפי אותה הלכה על התובע להוכיח כי העתיק חלקים ממשים ומהותיים מהיצירה המוגנת ולצורך כך יש לבצע בדיקה מהותית של שתי היצירות העומדות על הפרק בכללותן.

לאור הרציונל של הילכת אלמגור בית המשפט העליון החליט לקבל את הערעור ולבטל את קביעת בית המשפט המחוזי לפיה מדובר היה בהעתקות אסורות. בנוסף בית המשפט קבע בערעור כי אף אם נניח כי אכן מדובר בהעתקות הרי שמדובר בחלק שולי מהיצירות עצמן שאין לבסס את הקביעה כי זכות היוצרים של המחברת נפגעה עליהן בלבד.

—————————————————————————

האמור בעמוד זה, או בכל מקום אחר באתר, נועד למטרות קריאה לידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ כאמור. יובהר על כן כי אין באמור לעיל או בכל מקום אחר באתר כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח. יחסי עורך דין לקוח יתקיימו רק לאחר פניה מסודרת ופרטנית של הלקוח הפוטנציאלי למשרדנו לקבלת שירותים, קבלת הצעת שכר טרחה פרטנית עבורו וחתימתו על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה. לפיכך אין לפעול או להימנע מפעולה תוך הסתמכות על האמור לעיל וללא קבלת ייעוץ משפטי מתאים. לקבלת מידע מלא, מקיף, מדויק ועדכני יש לפנות בבקשה