אשרור אזרחות פולנית – שני ערוצי פעולה וכמה תובנות

חזון נפרץ במקומותינו הם התורים הארוכים בחצר שגרירות פולין בתל-אביב. תורים אלה מורכבים ברובם המכריע מילידי פולין ו/או צאצאים של אלה החושקים באשרור אזרחותם הפולנית ובדרכון הפולני הנכסף, בהיות מחזיקו אזרח האיחוד האירופי, על שלל המשמעויות הנובעות מכך.

אכן, ערוץ פעולה אחד, הנפוץ יותר, בכל הנוגע לאשרור האזרחות, תואר לעיל. עיקרו הוא פעילות בתיווך השגרירות. אולם זאת לדעת, השגרירות, מעצם הגדרתה, היא צינור. אין היא דנה בדבר אף לא מחליטה בו. כל החומר המוגש לה מוצא, בסופו של יום, את עצמו בשק דואר דיפלומטי על מטוס בדרך לוורשה. מחלקת הזרים במחוז מזובייה, שלה הסמכות השיורית לדון בבקשות לאשרור אזרחות של מי שאינו מתגורר בפולין דרך קבע, תקבל לידיה את החומר, תדון בבקשה, ותחליט לאשרר את האזרחות, לדחות את הבקשה או לבקש הבהרות ו/או מסמכים נוספים.
מובן כי כל החלטה שכזו לא נשלחת ישירות לפונה אלא מוחזרת לשגרירות בארץ והיא זו אשר תפנה בכתב למבקש ותודיענו כמבוקש. או אז יהא על המבקש לכתת שוב את רגליו לשגרירות על מנת לקבל את ההחלטה ולפעול על פיה ככל שיידרש.

סוד גלוי הוא כי סגל השגרירות בישראל מונחה זה מכבר להקשות על חיי הבאים בשעריו. מי מבין הקוראים שביקר בשגרירות רגיל לרשימה שמית המוצמדת לגדר, לשלושת הספסלים בחצר, ולחמישה עשר סוגי הטפסים והשאלונים אותם יש למלא בפולנית ולהגישם בפנייה הראשונה. גם כותב שורות אלה, בהיותו צעיר ופחז כמים, עבר את אותו מסלול בדיוק וככלות שנתיים וחצי נקרא כדי לקבל את דרכונו, וזאת אחרי שהוכרז בפי הפקיד שטיפל בו "מקרה אוטומטי של אשרור אזרחות" בשל כמה סיבות וטעמים שאינם מעניינו של מאמר זה.

לקורא המיואש נבשר כי קיים ערוץ חלופי לאמור: אין כל הכרח לגשת לשגרירות ולחוות את כל המפורט לעיל. ניתן להגיש את כל המסמכים ישירות בוורשה. גם אין כל חובת התייצבות אישית וגם ניתן להיות מיוצגים ע"י עורך דין, דבר שלא ניתן לעשותו בשגרירות. אף האגרות מופחתות באופן משמעותי ולמסמכים המוגשים יש לצרף טופס אחד בן שני עמודים, תחת הטפסים והשאלונים השונים והמשונים אותם מן ההכרח להגיש לשגרירות.

הבקשה תבחן, כמובן, לאור החוק והפסיקה העכשויים אלא שמנסיון, יחסר כאן אלמנט ההקפדה היתירה.
בשולי הדבר נעיר כי, במקרה שההורה הגרעיני, זה שמכוח "פולניותו" מבוקש אשרור האזרחות לצאצאיו, בחיים, כי אז יש להגיש את הבקשה לאשרור אזרחותו בוורשה רק אם במחוז הזה התגורר אותו הורה בטרם עזב את פולין. בכל מקרה אחר תוגש הבקשה למשרד המחוזי במחוז בו התגורר לאחרונה בפולין. במשרדים המחוזיים בקשות אלה נדונות בדרך כלל ברוח אוהדת יותר וגישה הננקטת היא, על פי רוב, גישת בית הלל.

מובן שכל בקשה לאשרור אזרחות פולנית חייבת להיתמך בניירת ראייתית אשר תעיד על הולדת ההורה הגרעיני בפולין, גם בשטחים של "פולין הגדולה" הנמצאים כיום בריבונות אוקראינה, בלרוס וליטא, כמו שגם תעיד על מגוריו שם, ההיסטוריה המשפחתית שלו שם, לימודיו בפולין ועבודתו שם ככל שהיו כאלה.

יודגש ויובהר כי מציאת ניירת כמתואר היא עניין למקצוענים. אדם מן היישוב עלול להתקל בקשיים למצוא ניירת מתאימה בין היתר משום קשיי שפה וחוסר ידיעה היכן לחפש מה. מובן כי גם הגשת ניירת ישירות בפולין תחסוך מחד זמן רב אך מאידך דורשת מיומנות גבוהה ושליטה טובה בתחום ועל כן אין לראות באינפורמציה שהוגשה בכאן משום תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין שמומחיותו בתחום.