בית משותף מורכב

ככל שתשלומי הוועד החודשיים עולים ומגיעים למאות רבות של שקלים לחודש, וככל שהבתים המודרניים הופכים לגדולים יותר ולעתירי מתקנים ושטחים משותפים, מתרבים הניסיונות לבדל ולהתבדל מרכוש משותף "רחוק", אשר אין בו באמת שימוש משותף.
בבניינים רבי קומות בעלי כמה כניסות או אגפים, או במתחמים שכוללים מבנים שהם נפרדים לחלוטין אך מוגדרים יחדיו כבית משותף אחד, נמצא כבר בתקנון הבית שהבית נרשם בטאבו כ"בית משותף מורכב". בתים מסוג זה אינם מתנהלים כיחידה אחת. יש להם כמה ועדים וכן כמה סוגי רכוש משותף. ויש מקרים בהם הבית לא הוגדר מראש כמורכב ויש בעלי דירות שמנסים להגדירו ככזה באמצעות פניה למפקח על המקרקעין.

זהו חריג לעיקרון הבסיסי עליו מושתת הבית המשותף בישראל, לפיו אין זיקה בין מידת השימוש וההנאה ברכוש המשותף לבין הבעלות והאחריות של כלל בעלי הדירות לפי חלקם היחסי על הרכוש המשותף. צריכה להיות הצדקה פיזית ממשית לפיצול הרכוש המשותף לכמה חלקים. זו החלטה בעלת משמעות קניינית ולא רק ניהולית.
בכל מקרה, במסגרת הגדרת בית כמורכב, לא ניתן לחלק את הרכוש המשותף כך שחלק ממנו ישויך רק לבעל דירה אחת. אין להשתמש בהסדר המיוחד לבית משותף מורכב כדי לאפשר הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף הכללי והצמדתם לבעל דירה אחת בלבד.