דוגמא להסכם גירושין

כיצד בונים הסכם גירושין אשר מוגדר כהסכם טוב, נכון, מקצועי?
במאמר זה אפרט את הנקודות החשובות טרם עריכת ההסכם אשר יכולות לשפוך אור, כיצד על הסכם גירושין להראות.
מה הוא הסכם גירושין:
הסכם גירושין חייב להכיל את כל העובדות/נקודות/רצונות בני הזוג וזאת כי הסכם זה אמור ללוות אותם שנים רבות לאחר פרידת בני הזוג אחד מן השנייה.
בנוסף, על מנת ובין בני הזוג לא תהיה אי בהירות בהמשך ולמנוע ריצות מיותרות לערכאות משפטיות במסגרת תביעות כאלה או אחרות, לדוגמא: תביעה לשינוי הסכם הגירושין וכיוצ"ב – יש צורך בעריכת הסכם באמצעות עו"ד המבין היטב בתחום זה של עריכת הסכמים. כמו כן, יש צורך ברור כי אותו עו"ד יסביר את חשיבות כל נקודה ונקודה, תוך הכנסת ניסיונו המקצועי לתוך ההסכם המתהווה.
הסכם גירושין טוב הוא הסכם בו באים לידי ביטוי נושאים, כגון: מזונות ילדים, הסדרי ראייה/משמורת ורכוש באופן הנכון ביותר לשני בני הזוג.

מבוא להסכם והחלק הראשון העוסק בגירושין עצמם:
הסכם גירושין נפתח במבוא בו מביאים את העובדות בדבר בני הזוג בצורה תמציתית ונכונה. המבוא כולל תאריך בו נישאו בני הזוג, באם יש ילדים: שמותיהם, מס' תעודות הזהות ותאריכי הלידה.
בנוסף, לאחר המבוא הקצר, יש צורך לפרט את הליך הגירושין עצמו, באם מדובר בבית הדין הרבני או באם מדובר במסגרת כל בית משפט אחר, תלוי בדין הדתי אשר הוא הקובע לאותם בני זוג וכמו כן תלוי באם מדובר בנישואים אזרחיים.
פירוט ההליך הגירושין מארגן את הזכויות המגיעות לצדדים, כמו כן , לרוב, קובע כי על בני הזוג לפעול לשם הגשת בקשה בהסכמה לגירושין על כל המשתמע מכך.
הסדרי ראייה/הסדר הורות:
החלק הבא עוסק בהסדרי ההורות/הסדרי ראייה/משמורת, במידה וישנם ילדים קטינים.
בחלק זה מכניסים תוכן ממשי לרצונות הצדדים בכל הקשור למהות הקשר של הצדדים מול הקטינים. באם מדובר במשמורת פיסית משותפת, חלוקת זמן הורי שווה, משמורת בידי אחד מבני הזוג וכיצד יתנהלו הסדרי הביקור עם הצד השני.
יש להדגיש כי אין המדובר בנוסחה אחת. ישנן נוסחאות שונות ומכוונות לניסוח הסדרי ההורות.
לדוגמא: ישנם הסכמים בהם המשמורת ניתנת לאחד מבני הזוג (בהסכמה מלאה של הצד השני) וכי הסדרי הביקור יתבצעו כך כי ההורה אשר אינו הורה המשמורן מגיע לביקורים באמצע שבוע, כולל לקיחת הקטינים מהמסגרת החינוכית עד לבוקר המחרת כאשר החזרה היא למסגרת החינוכית. הביקורים באמצע שבוע , בסגנון זה, יכולים להיות פעם , פעמיים ואף שלוש – הכל תלוי, שוב, ברצון ההורים ובשיקולים נוספים, כגון: מקום העבודה של הצדדים, סדר היום של הקטינים, מקום המגורים של בני הזוג ועוד.
בנוסף, לביקורי אמצע שבוע, כל סוף שבוע שני, מיום שישי ועד שבת או עד ראשון למסגרת החינוכית.
זו דוגמא אחת בלבד וישנן דוגמאות רבות להסדרים נוספים.
יש לשים לב! חשוב מאוד - יש לשים לב, בעת קביעת ההסדרים, לגיל הקטינים.
ייתכן וככל שגיל הקטינים קטן יותר, יהיה קושי בלינה מחוץ לבית באופן תדיר ויש להתחשב בנקודה זו ולא להסס לפנות, במהלך עריכת ההסכם, לאנשי מקצוע המתמחים בגיל הרך להיוועצות לגבי סוגיית הלינה והביקורים אצל קטינים, כאמור, אשר מצויים בגיל תינוקות/פעוטות/גיל הרך.
יש להוסיף תת סעיף, במסגרת הסדרי ההורות אשר מתייחס לחגים/חופשות –שוב, החלוקה בין בני הזוג אמורה לשקף את רצון שני הצדדים, בהתייחס לגיל הקטינים ובמידה והינם גדולים, גם לרצונם. כמו כן, יש להתייחס בהתאם לחופשות של המסגרות חינוכית, במידה וישנו צהרון או באם לאו.
תת סעיף נוסף אשר ברצוני לשים את הדעת הינו סעיף הוצאת הקטינים לחו"ל –סעיף זו הינו רגיש קמעה. במידה ואחד הצדדים מרגיש צורך כי הוצאת הילדים לחו"ל תעשה באישורו, יש לשים לב לנקודה זו ולהכניסה לתוך ההסכם.
על הצדדים לשים לב, בחלק זה, על הכנסת סעיפים העוסקים בקבלת ההחלטות לגבי מהלכים חינוכיים/טיפוליים של הקטינים. בנוסף, יש לשים את הדעת לעניין מעבר מגורי הקטינים, האם יש צורך בהגבלת מרחק מעבר וכיוצ"ב.

מזונות קטינים:
רכיב המזונות נקבע על פי מספר הפרמטרים: גובה השתכרות האב, גובה השתכרות האם, רמת החיים קודם לפירוד, ההוצאות החודשיות של הקטינים מול ההכנסות הצפויות ועוד.
יש לקחת בחשבון, כמו כן, את גיל הקטינים, שוב, וזאת כי כל גיל יש לו את ההוצאות המאפיינות אותו.
אין סכום קבוע אך יש לקחת בחשבון כי הסכום עליו מסכימים יכלול מספר רכיבים:
מזונות בסיס (אוכל, ביגוד, הנעלה), מדור (שכירות והוצאות מדור), חוגים, טיפולים רפואיים חריגים, קייטנות (במידת הצורך), הוצאות חינוך (כולל צהרונים).
רכוש:
חלק זה של ההסכם אמור לכלול את כל ההסדרים בדבר רכוש/חלוקת משאבים של בני הזוג.
יש ורצוי אף להיוועץ עם אקטואר (רואה חשבון) אשר באמצעות הניירת אשר תועבר אליו, ניתן יהיה לקבוע מה הם הסכומים המגיעים לכל אחד מן הצדדים, באם מדובר בנכסי נדל"ן, נכסים להשקעה, חשבונות בנק, ניירות ערך, חסכונות, קופות גמל, פנסיה ועוד.
כמו כן, במידה וישנן חובות אשר נצברו במהלך החיים משותפים, יש לבדוק מה מקור החובות ובמידת הצורך, לחלקם בין הצדדים.
כל אחד מהרכיבים אשר מיניתי לעיל – מצריך התייחסות נפרדת והכל ברוח החוק במדינת ישראל אשר קובעת כי בני זוג אשר נישאו לאחר שנת 1974 – חל עליהם חוק יחסי ממון.
לסיכום:
הסכם גירושין טוב ומקצועי מכיל את כל הנקודות אשר מונו לעיל כאשר יש לשים לב, כי הסכם של זוג אחד אינו דומה להסכם של זוג אחר.
בעיקר יש לזכור כי ההגעה להסכם אמור לשרת את האינטרסים של שני הצדדים וגם את טובת הילדים. ההסכם לא אמור לרושש צד אחד ולהעשיר צד אחר, אלא להגיע לאיזון אשר מחד, אין חסר בהסכם ומאידך, שני הצדדים יוכלו לצאת לדרך חדשה.