האם רשאי בית המשפט להכפיל את עונשו של נאשם ללא הסבר מוצדק?

סיפור המעשה מתחיל בבית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה בו הרשיע בימ"ש את המבקש בגין עבירה של שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית וגזר עליו את העונשים הבאים:
פסילת רישיון בת 30 יום, קנס בסך 1,200 ש"ח ושלושה חודשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים.

פסק הדין ניתן בהיעדר המבקש, וזאת היות שבא כוחו הגיש בקשה לדחיית הדיון ולא התייצב לדיון. בא-כוח המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין, ובית משפט השלום דחה אותה בטענה כי אין עילה לביטול פסק הדין.
כמו כן, הוגשה בקשה לעיון חוזר בהחלטה אך גם זו נדחתה. המבקש לא אמר נואש, ערער על פסק הדין, והוא בוטל בבית המשפט המחוזי בלוד.

בית משפט השלום קבע מועד חדש לדיון. אלא שגם הפעם, ביקש בא-כוח המבקש לדחות את הדיון.... ושוב לא התייצב לדיון. עם זאת, המבקש עצמו התייצב לדיון וביקש לדחותו.

גיבורינו ביקש את רשותו של בית המשפט לצאת מאולם הדיונים ולתאם מועד חדש לדיון עם בא-כוחו. בחלוף כ-4 שעות מעת שיצא מאולם הדיונים, ומשלא שב אליו, החליט בית המשפט להרשיע בשנית את המבקש בהיעדרו וגזר עליו... פסילת רישיון בת 60 יום, קנס בסך של 1,200 ש"ח ושלושה חודשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים.

המבקש הגיש בקשה נוספת לבטל את פסק הדין, אך בית המשפט דחה את בקשתו בקובעו שאין עילה לביטולו. אכן חוסר מזל, מדובר אפוא בפעם השנייה שניתן נגד המבקש פסק דין בהיעדר התייצבות.

המבקש ערער שוב על פסק הדין בפני בית המשפט המחוזי. הלה דחה את טענתו שלפיה הוא הבין כי אינו נדרש לחזור לאולם הדיונים ודי בכך שיודיע לבא כוחו את המועדים החדשים לדיון שמסר לו בית המשפט.

המבקש לא התייאש ופנה לעזרתו של בית המשפט העליון, וזה האחרון קבע:
"כי בית משפט השלום החמיר בעונשו ללא הצדקה: בעוד שבפעם הראשונה גזר עליו פסילה ל-30 יום; בפעם השנייה גזר עליו – בגין אותה עבירה – פסילה ל-60 יום. אין למצוא בפסקי הדין של הערכאות הקודמות הסבר להכפלת העונש. להשקפתי, הבדל זה בין גזרי הדין, בלא שניתן לו הסבר, מצדיק כשלעצמו לבטל את גזר הדין של בית משפט השלום ולהחזיר את העניין אליו לצורך מתן גזר דין חדש, ולשם כך יהיה רשאי לשמוע טיעונים כפי שיראה לנכון[...]"

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי, ואין האמור בו מהווה ייעוץ משפטי.
ישגב אבידר משרד עורכי דין- דיני תעבורה