הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם שנועד לאפשר לבני זוג להסדיר ביניהם את ענייני הרכוש במקרה בו החליטו על פירוד. על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974, ובמידה ולא חתמו על הסכם ממון ביניהם, יחול חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג, אשר למעשה יכתיב את דרך החלוקה ביניהם,של הרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים למעט מתנות, ירושות ועוד.
כך, הלכה למעשה, בני זוג אשר ערכו הסכם ממון ביניהם טרם נישאו, חוסכים כל התדיינות מיותרת בערכאות שיפוטיות, באשר לחלוקת הרכוש המשותף אשר צברו במהלך נישואיהם, תוך שמירה על רכוש שצברו טרם נישאו.
ישנם מקרים רבים, בהם, רצוי ואף יהיה זה נכון, לערוך הסכם ממון וזאת, על מנת למנוע חיכוכים ועימותים אשר יכולים לרחף כעננה שחורה מעל בני הזוג ובכך, למנוע מהם להיות שקופים ונינוחים בהשקעתםבחיי הזוגיות.
לדוגמא: במצב בו, מי מבני הזוג רכש דירה טרם נישואיו ראוי ונכון, כי במקרה של פירוד חו"ח תישאר הדירה אשר רכש ממיטב כספו בבעלותו ולא תחולק במסגרת איזון המשאבים עם בן הזוג האחר.
אמנם, מי שנישא לאחר 01.01.1974, חל עליו חוק יחסי ממון בין בני זוג, שלמעשה מותיר את הדירה בצד של מי שהיה בעליה ערב הנישואין, ואולם, ישנם מקרים רבים בהם התקבל הרושם על ידי הצד האחר כאילו הצד שבבעלותו הדירה התכוון לתת לו חלק מסוים מהדירה ו/או יטען, כי הוא השקיע כספים רבים בדירה ולכן זכאי לקבל את חלקו בדירה.
כמו גם,
בני זוג שמתכוונים להינשא פעם שנייה ומעוניינים להבטיח שהרכוש שצברו טרם נישואיהם השניים יישאר בבעלותם וזאת במיוחד שכבר עברו הליך גירושין בעבר והם אינם מעוניינים לעבור הליך דומה שוב.
זאת ועוד, ישנם מצבים בהם לבני זוג אשר נישאים בשנית ישנם ילדים מנישואים קודמים אשר נכנסים למשוואה, כלומר, הילדים יחששו שמה בן ו/או בת זוגו של מי מהוריהם יהפוך "שותף" לרכושם של הוריהם וביום פירוד חו"ח ייאלצו הוריהם לאבד חלק מרכושם וכפועל יוצא גם הילדים.
בדיוק למצבים כפי שתוארו לעיל נועד הסכם הממון, באם ייערך וייחתם הסכם ממון בין בני הזוג העתידים להינשא דרך הפירוד תהא מוכתבת וידועה מראש ואף,באם החליט מי מהצדדים לתבוע על אף קיומו של ההסכם תהא זו עבורו דרך לא פשוטה.
עריכה, אישור וחתימה על הסכם ממון
דרך אישור הסכם הממון תלויה במועד עריכתו וחתימתו, ובמה הדברים אמורים:
באם בני הזוג ערכו את הסכם הממון טרם נישאו אזי, ניתן לאשר את הסכם הממון בפני נוטריון, רשם הנישואין, בית המשפט למשפחה ובית הדין הרבני.
במקרה בו בני הזוג החליטו לערוך הסכם ממון לאחר נישואיהם, ניתן יהיה לאשר את הסכם הממון אך ורק דרך בית המשפט למשפחה ו/או בית הדין הרבני.
יובהר ויודגש, כי ישנה חשיבות גבוה לאין לתאר בכך שהסכם הממון ייערך ע"י עו"ד אשר עיסוקו בדיני משפחה וזאת, לאור הפסיקה המתעדכנת חדשות לבקרים, ישנם מצבים שלמרות שנערך ונחתם הסכם ממון כדין ערכו יהיה נמוך וזאת, כפועל יוצא מעריכת ההסכם לא ע"י בר סמכה.

לקבלת ייעוץ אנא צרו קשר 050-2131313