זכות שימוש רשומה בסימן מסחר הנה זכות מעין קניינית שלא יהיה ניתן לפגוע בה בקלות

זכות שימוש רשומה בסימן מסחר הנה זכות מעין קניינית שלא יהיה ניתן לפגוע בה בקלות - מאת עו”ד איאד ג’ובראן 15.8.2013

בהחלטה של רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול הרשאת שימוש רשומה בסימני מסחר 62448 ו-62449 קבעה כבוד הפוסקת יערה שושני כי הואיל וזכות השימוש הרשומה הנה זכות מעין קניינית לא תתאפשר מחיקתה בטרם ניתנה זכות תגובה לצד המחזיק בה. באותו מקרה ביקשה בעלת הסימנים לבטל את רשות השימוש על סמך העתק מהסכם בינה לבין מי שרשות השימוש נרשמה לטובתו, ורשם סימני המסחר סירב לעשות במעמד צד אחד, כאמור. ההחלטה כאמור התבססה על הוראות סעיף 52(ד) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972 הנוגע לזכות להשמעת טענות של הצדדים הנוגעים לעניין בטרם תינתן החלטה.
—————————————————————————
האמור בעמוד זה, או בכל מקום אחר באתר, נועד למטרות קריאה לידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ כאמור. יובהר על כן כי אין באמור לעיל או בכל מקום אחר באתר כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח. יחסי עורך דין לקוח יתקיימו רק לאחר פניה מסודרת ופרטנית של הלקוח הפוטנציאלי למשרדנו לקבלת שירותים, קבלת הצעת שכר טרחה פרטנית עבורו וחתימתו על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה. לפיכך אין לפעול או להימנע מפעולה תוך הסתמכות על האמור לעיל וללא קבלת ייעוץ משפטי מתאים. לקבלת מידע מלא, מקיף, מדויק ועדכני יש לפנות בבקשה לקבלת ייעוץ משפטי.