יישוב תביעות בגין נזקים רפואיים באמצעות גישור, כאמצעי להפחתת הסיכון לטעויות רפואיות בעתיד

אוקטובר 2012

נייר עמדה כבסיס לדיון וחשיבה יצירתית

מן המפורסמות הוא כי רוב הנזקים הרפואיים הן תוצאה של הגורם האנושי. אבחנה שגויה, טעות בשיקול הדעת, טעות בזמן ניתוח, טעות במתן תרופות או במינונן, כולן נגרמות ע"י רופאים או אנשי צוות רפואי. אין מקום בו מעורבים אנשים הנקי מטעויות אולם גם אין מחלוקת כי יש לשאוף להפחתת מספרן ככל האפשר.

זה מספר עשורים שיש עליה משמעותית במספר התביעות בגין רשלנות רפואית נגד רופאים, אחיות, סייעים, ומוסדות רפואיים, בעולם ובארץ, כמו גם בפסיקות פיצויים בסכומים הולכים ועולים. נשאלת השאלה האם תופעה, של הליכים משפטיים, הטלת פיצויים והטלת אחריות ע"י בתי המשפט, הביאה להפחתה בכמות הטעויות הרפואיות ולשיפור באיכות השירות הרפואי.

מסתבר שריבוי תביעות משפטיות והטלת סטנדרטים של זהירות על רופאים ע"י בתי המשפט, גורם לרופאים להגיב באנטיגוניזם ולא בשיפור ובלמידה. הסברה הרווחת היא שתביעות רשלנות באות לפגוע ברופאים ומטרתן להוציא כספים מכיסיהם העמוקים של המוסדות הרפואיים או חברות הביטוח, ומחייבות התנהגות בסטנדרטיים משפטיים שאינם תואמים את הפרקטיקה הרפואית.
תביעות ופסיקת פיצויים אינם מביאים להפחתת הטעויות הרפואיות ולשיפור רמת השירות הרפואי.
הליכים משפטיים כאלו ותוצאותיהם אינם מעודדים רופאים או סגל רפואי מלדווח באופן מיידי על טעויות בעוד שמחקרים הוכיחו כי דיווח מיידי של טעויות על ידי רופאים יכול לסייע בתביעות עתידיות בעניין רשלנות רפואית וליצור ידע לשיפור איכות הטיפול הרפואי. מחקרים העלו עוד כי דיווח מיידי מפחית את הזמן הנדרש לטיפול בתביעות ובהכרח מפחית את עלויותיהן.

הפתרון שלנו הינו שימוש בכלים של הליך "גישור ליישוב סכסוכים", לצורך הגעה להסדרי פיצוי לנפגעי טעויות רפואיות, באופן שיאפשר קיצור משך הסדרת הסכסוך, הפחתת עלותו אך חשוב מכל לימוד ושיפור הטיפול הרפואי בעתיד ע"י הטמעת לקחי הטעות.

הליך הגישור מתאפיין בהתחקות אחר האינטרסים של הצדדים. בהליך זה מנסה המגשר להביא להסדר שיהיה מקובל על שני הצדדים (WIN-WIN) בצורה פעילה, בהסכמת הצדדים, מבלי שתהיה לו סמכות לכפות פתרון. בכך שונה הגישור ממרבית השיטות האחרות לפתרון סכסוכים שכוללות הכרעה.
במהלך הגישור מנסה המגשר להבהיר עם כל צד מהם האינטרסים שלו, אשר במידה ויקבלו מענה, הוא יהיה מוכן לסיים את הסכסוך בהסכם. לאחר שהתחקה המגשר עם כל צד על האינטרסים שלו, מובאים האינטרסים (אשר הצדדים הסכימו לחשוף) לידיעת הצד השני.
היות ומדובר בהליך וולונטרי, שזכות כל צד להפסיקו בכל שלב, מבינים הצדדים שהסכם יכול להתגבש רק במידה ויענו האינטרסים של כל צד. הצדדים מבינים גם מה הן האלטרנטיבות להליכה בנפרד במידה ולא יגיעו להסכמות (הליכי משפט ארוכים, סיכויים לכישלון או קבלת חלק מהתביעה, הוצאות רבות וכו').
לאחר שמוצגים בפני הצדדים האינטרסים שלהם, מנסים הצדדים, בהנחיית המגשר, לחשוב על פתרונות אפשריים לסיום הסכסוך שייתנו מענה לאינטרסים.
ברוב המקרים, ניתן להגיע להסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים ובכך להגיע לידי סיום הסכסוך ובמקרה שלנו לפיצוי הנפגע מצד אחד ולהטמעת הלקח מהטעות למען לא תישנה, מן הצד השני.

אנו מציעים לעשות שימוש בכלים מתוך הליך הגישור לצורך הסדרת פרקטיקה של דיווח על טעויות רפואיות ע"י הגורם הטועה או הנוכח בקיומה של טעות, באופן שהמדווח לא יענש אולם המוסד הרפואי יוכל להפיק לקחים מהטעות ולשנות במידת הצורך את שיטות או נהלי העבודה למניעת אותה טעות בעתיד.
דיווח מידי המשחרר מאחריות את הגורם המדווח, יאפשר גילוי הטעות בהקדם האפשרי, יאפשר הקטנת הנזקים הנובעים מהטעות ויאפשר שינוי שיטות עבודה, לימוד והטמעה למניעת טעות דומה בעתיד.
יתרה מכך, על אף שדיווח מיידי יחייב הגעה להסדר לפיצוי הנפגע, בהכרח הסדר זה יהיה נוח יותר לשני הצדדים, שכן הוא ינתן תוך זמן קצר מקרות הטעות כך שהנפגע יוכל ל"הנות" מהפיצוי להקלת סיבלו מבלי להיזקק להליכים משפטיים מתישים ולהוצאות רבות, ומצד שני גובה הפיצוי בהכרח יהיה נמוך יותר כך שהגוף המפצה ינזק פחות מאשר הוא עלול להינזק אם בית המשפט יקבע את הפיצוי.

יישוב סכסוכים הנובעים מטעות רפואית יכול לכלול מנגנונים למניעת פרסום קרות הטעות וההסדר המתבקש, וזאת על מנת שלא לפגוע בשם המוסד הרפואי, ובלבד שלקחי הטעות יפורסמו ויוטמעו על מנת שלא יקרו טעויות דומות בעתיד.

חברת KPA, בשיתוף פעולה עם בעלי ניסיון בעבודה עם גורמים רפואיים וחברות ביטוח ובעלי רקע בתחום המשפטי ומוסמכים בגישור, מציעה לקדם תהליך מובנה של יישוב סכסוכים הנובעים מטעות רפואית.

נשמח לספק מידע נוסף ככל שנידרש.

בברכה,

פרופ' רון קנת, מנהל כללי אמיר זימן, עו"ד ומגשר
KPA GROUP "גישור עסקי"