מהי פסילה מנהלית?

כאשר נאשם הורשע בעבירת תנועה, לבית משפט סמכות טבועה להטיל על הנאשם את אחד מרכיבי הענישה המחמירים - פסילת רישיון הנהיגה. ברם, סמכות לפסילת רישיון הנהיגה נתונה גם לקצין משטרה וזאת בטרם הורשע הנהג בבית המשפט והוא עדין בחזקת חשוד.
מטרת הפסילה המנהלית הינה שלילה מיידית של הזכות לנהוג ברכב לתקופה קצובה כאשר נהג חשוד בנהיגה המסכנת את הציבור, למעשה מדובר במעין "תקופת צינון והרגעה" לאותו נהג וע"י כך להרחיקו מן הציבור- אין מדובר בהליך ענישתי. נגזרת ישירה מאותה פסילה הינה פגיעה בזכויותיו כגון ,זכות התנועה ופגיעה אפשרית בפרנסה; יש לציין כי זכויות אלו נשללו מהחשוד וזאת ועל יסוד ראיות שטרם נבחנו בדיון משפטי.
ס'47 (ב) לפקודת התעבורה קובע: היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.
כאשר לקצין משטרה קיים יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג שביצע את העבירה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים; בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים; בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים. (תוספת רביעית הינה רשימה סגורה של עבירות, לדוגמא: נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים; אי מתן זכות להולך רגל להשלים חציה בבטחה תוך גרימת סיכון להולך הרגל ועוד)
כאשר הנהג מוזמן לשימוע אצל הקצין הפוסל, לקצין המשטרה שיקול דעת האם לפסול את רישיון הנהיגה או לאו. הפרמטרים בהן מתחשב הקצין הנם: יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד החשוד,כלומר ראיות; מסוכנות שתימדד מהתנהגות החשוד במקרה שבנדון,עברו התעבורתי של החשוד ביחס לוותק ואופי הנהיגה. כמו כן, מתחשב הקצין הפוסל בנסיבות מיוחדות כגון|: פרנסה, נכות, מחלה,צורך מיוחד.
טיפ שבועי: זומנתם לשימוע אצל קצין המשטרה לצורך שימוע, יש באפשרותכם לנסות ולשכנעו מדוע לא לפסול את רישיונכם ולאפשר לכם להמשיך לנהוג עד ליום המשפט.
אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי, ואין האמור בו מהווה ייעוץ משפטי.