מהי שיטת מצליח בביטוח?

אנו מבוטחים מזה שנים בביטוחים למבנה דירה, חיים ריסק, אי כושר, בריאות, ואנו בטוחים כי חברות הביטוח יהיו עבורנו ביום מקרה הביטוח כדי לסייע לנו בפיצוי בעת מוות, תאונות, מחלות, מצב סיעודי ואובדן רכוש. למרבה הצער אנו מגלים כי בעת צרה חברת הביטוח מפנה לנו עורף דוחה את תביעתנו ואף מאשימה אותנו בניסיון לרמות אותה, לא רק זאת, פעמים רבות טוענת כי נזק אינו מכוסה בפוליסה למרות שהטענה איננה נכונה ומפעילה את "שיטת מצליח". מהי שיטת מצליח בביטוח?

השיטה בה נוקטות חברות הביטוח הינה להתיש את המבוטח תחילה בטיפול לקוי ומתארך ו/או בדחיית התביעה, ולאחר שהמבוטח פונה לבית המשפט חברות הביטוח פונות לניהול משפט סרק ועדויות שקריות לאורך חודשים ארוכים ואף איננה מהססת להציע תשלום נמוך עשרות מונים מהמגיע לתובע ועל כך אסור להסכים שכן הצעות כאילו הינן בבחינת "מעט מידי ומאוחר מידי".
חברות הביטוח מפעילות לחץ כבד ואינן חוסכות בהוצאות כנגד מבוטח העומד על זכותו לקבל פיצוי. חברת הביטוח מביאה מומחים להראות עד כמה תביעה איננה נכונה, אך אל בהלה חוות דעת רבות של מומחי חברות הביטוח נידחו ונימצאו שיקריים ולא אמינים לאור העובדה כי אנו פועלים כנגד זאת ולמרות הקושי בסיכומו של דבר אנו מצליחים להוכיח פעם אחר פעם כי האמת עם התובע .
לכן לעולם אל תוותרו לחברת ביטוח שמתעמרת ומבזה, יש להדגיש כי החוק לצידנו, חוק חוזה הביטוח נותן לבית המשפט סמכות להטיל על חברות הביטוח הוצאות לדוגמא על ידי חיובן בתשלום התביעה בתוספת ריבית מיוחדת של עד פי עשרים מהריבית בחוק לכן גם אם ארכה הדרך בסופה, שופט יחייב את הנתבעת בתביעה ובהוצאות ובתוספת תשלום ריבית מוגדלת על סך התביעה.