מילה של שוטר כנגד מילה של אזרח

מי מכם לא נתקל בסיטואציה הבלתי נעימה בו נתבקשתם לעצור בצד את רכבכם ולמסור לידי השוטר לאחר כבוד את המסמכים.
לכל הדעות מדובר בסיטואציה מלחיצה כל אדם נורמטיבי, הן מההיבט של חוסר המודעות להלך מחשבותיו של השוטר, הן מההיבט של הגבלת חופש התנועה הזמני, אשר היא שלעצמה אינה נעימה והן מההיבט של רישום דו"ח התנועה או הזמנה לבית משפט אשר להם השלכות תעבורתיות וכלכליות כאחד.

בעת רישום דו"ח התנועה או הזמנה לבית משפט, על השוטר לצקת תוכן לנסיבות העבירה ולפרט את השתלשלות המקרה. זאת ועוד, עליו לציין את מירב הפרטים אותם קלט בחושיו.
לא מעט אנו חשים כי נגרם לנו עוול ולא כך הם פני הדברים כפי שמציג זאת השוטר. הדעה הרווחת בקרב הציבור כי הקרב אבוד מראש ובית המשפט יטה להאמין לשוטר ולאו דווקא לאזרח ולכן נרתעים אנו מהגשת בקשה להישפט.

לא מזמן זוכה מחמת הספק, בבית משפט השלום לתעבורה ירושלים, נהג שהואשם בעבירה שיוחסה לו, שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית.
בפני כב' השופטת מרים קסלסי עמדו עדות הנאשם ועדות השוטר. כב' השופטת בחרה לציין את החלטת כב' השופט ד"ר מודריק בע"פ 4004/98 (תא) יוסף ורשבסקי נ' מ"י: "בוודאי שלא ניתן לומר שלעולם יש לראות את עדות השוטר כעדיפה. גם שוטר...עלול גם לטעות שלא במתכוון, על כן צריכה הערכאה הדיונית לעמוד על המשמר ולפקוח 'שבע עיניים' על עדויות השוטרים שמא נמצא בהם דבר, אפילו קטן יחסית, המעמיד בספק את הביטחון באמינותם".

ראוי לציין כי בכל רגע נתון מרגע עצירת רכבכם ועד מסירת הדו"ח לידכם, יש לכבד את לובש המדים אף אם לטענתכם שגה הוא בנסיבות בהן נרשם הדו"ח.
זה המקום להאיר כי זכותכם ואף חובתכם לבקש מהשוטר לרשום את דבריכם.

הטיפ השבועי: הנכם חשים כי נגרם לכם עוול ברישום דו"ח התנועה, לעולם אין להודות בביצוע העבירה, הודאה זו עלולה לשמש בעוכריכם במידה ותחליטו להגיש בקשה להישפט.

והכי חשוב, סעו בזהירות וכחוק.