מיקרוטראומה –נזקי שמיעה –טנטון

מקרה

עובד אשר הועסק בעבודה ליד מכונה רועשת במשך שנים ,החל לסבול מירידה בשמיעה וצפצופים .

מה היא מיקרוטראומה ?

רצף של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות באיבר מסוים לאורך זמן שנגרמו לעובד עקב עבודתו ואשר גורמות בסופו של דבר לפגיעה משמעותית או מחלה המעניקה נכות והעובד זכאי לפיצוי .

זכויות העובד אצל המוסד לביטוח לאומי
ירידה בשמיעה וטנטון תמידי (צפצופים קבועים באוזניים )הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כמחלות מקצוע המזכות את העובד בפיצוי -תקבולים בהתאם לשיעור הנכות שיקבע לו.

האם העובד זכאי לקבל מהמעביד פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב חשיפה מתמשכת לרעש מזיק במסגרת עבודתו ?

בתקנות הבטיחות בעבודה לעניין "עובדים ברעש" נקבעו רמות הרעש הנחשב כ"מזיק" ומשך החשיפה המותר.
עפ"י התקנות רמת רעש של 85 דציבל נחשבת כרמה המינימאלית של רעש מזיק .
ככל שרמת הרעש עולה נדרש פרק זמן קצר יותר של חשיפה לרעש כדי שייגרם נזק שמיעתי.
במידה ורמת הרעש במקום העבודה הינה מעל למותר ,העובד יהיה זכאי לפיצוי מאת המעביד בגין ירידה בשמיעה או טנטון (צפצופים קבועים באוזניים ).

כיצד ניתן לצמצם נזיק השמיעה ?

במטרה למנוע או לצמצם נזקי השמיעה, נקבע כי על המעביד לספק מגיני אוזניים מתאימים, לדאוג לבדיקות סביבתיות תקופתיות (לגבי מפלס הרעש), להתקין שלטי אזהרה ולדאוג שהעובד ילך לבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות.

המלצות להצלחת התביעה

לצורך הקביעה אם קיים טנטון או ירידה בשמיעה נעזרים הרופאים בד"כ בבדיקות שמיעה ובתיאור שמוסר העובד .
יש חשיבות רבה לתיאור העובד במהלך הבדיקות אצל הרופאים המטפלים , תיאור לא מדויק של הפגיעה עלול להכשיל את התביעה לפיצויים .
אי הגשת התביעה בהקדם ותוך זמן סביר עלולה לשלול מהנפגע קבלת חלק מההטבות.
על העובד להסתמך על חוות דעת מומחה רפואי הקובעת קשר סיבתי .
חשוב שהעובד יהיה מיוצג ע"י עורך דין הבקיא ומתמחה בטיפול בתיקי מחלות מקצוע ומצויד בידע ובניסיון הדרוש להצלחת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי ומול חברת הביטוח המבטחת את המעביד.