עבירה שיש עמה קלון

מי מאתנו לא שמע את המושג "אות קלון"? כמעט רובנו, באופן כללי זה לא נשמע הכי מרענן, בטח שלא סימפטי, כך שגם אם לא נבין את פשר המשמעות לעומק, כבר מעצם האזנה לצמד המילים: "אות קלון" או "קלון", כבר גורם לנו להבין כי נעים זה לא!
בואו נפשט לרגע את המונח בבסיסו המקצועי ולאחר מכן ניתן דוגמאות לעבירות שנושאות עמן את הכתם הצרוב הזה . אות קלון, בין אם היא ניתנה כקביעה או פסיקה של בית המשפט או באמצעות נידוי חברתי מכל סוג שהוא, הוא בראש ובראשונה סטיגמה חברתית כמו "אות קין" וניתן לייחס אותה גם להיבט המוסרי וגם להיבט הציבורי . אדם דתי חרדי שניהל מערכת יחסים עם אישה נשואה על אף שלא הובא הדבר לידי בית הדין הציבורי או לכדי הגשת תלונה רשמית במשטרה, נושא עמו אות קלון בקרב הטריטוריה אליה משתייך (בהנחה ותפסו אותו).

אות קלון היא סטיגמה חברתית לכל דבר ועניין ללא קשר לזרם החברתי אליו אתה משתייך. חשוב שתדעו כי גם אם לא הוכחה אשמתו של אדם המוגדר כחשוד או נאשם, טרם פסיקת הדין, יוצרת באופן רשמי אך לא מוגדר בגושפנקה סופית, כאות קלון. אדם שנעצר על אחזקת סם לצריכה עצמית מסוג חשיש, שבמרבית המקרים ייסגר התיק מחוסר עניין לציבור לאחר חקירה ראשונית ובייחוד אם זאת עבירה ראשונה, נושא עמו אות קלון עוד לפני שהוכחה אשמתו.

הסטיגמה כמונח בעל משמעות קשה יוצרת באופן פסיכולוגי וכבר בטווח המיידי מאין שבי פנימי אותו אנחנו גוזרים על עצמנו או שהחברה דאגה להושיב אותנו בתוך הכלא המטאפורי בהגדרה של "פושע" או "עבריין". הקלון החברתי משפיע באופן עקיף גם על בני המשפחה מכל סוג וקרבה ובחברות שמרניות אדוקות מגנים ומנדים את בני המשפחה מכל זכות קיומית שניתנה להם אפילו שבן משפחה אחר ביצע את העבירה. הקלון נדבק כסטיגמה כמעט בכולם וזאת הרבה לפני שהוכחה אשמתו של חשוד זה או אחר.
במדינה מתוקנת כמו שלנו רק לבית המשפט יש את הסמכות הרשמית לתת את הגושפנקה הסופית לעבירה אותה ביצע החשוד ולהחליט או זאת עבירה שיש עמה קלון, אך הקלון ככתם ניתן באמצעות החברה הרבה לפני שבית המשפט מחליט לזכות או לגזור את דינו של הנאשם . חשוב לציין כי לא כל עבירה פלילית שנעשתה נושאת עמה קלון. הקלון למעשה הוא הגינוי החברתי או המשפטי מאותה עבירה וההשלכות העתידיות שלה על הנאשם.

בדרך כלל כאשר עובר אדם על חוק ומוגדר כעבריין במקרים בהם דבק בו אות הקלון, מעיד הדבר על פגם מוסרי חמור בנאשם ובדרך בה נהג כדי לבצע את אותה עבירה. המושג קלון מגיע מעולם המוסר ולא מעולם המשפט וככזה קובע את האופי הבעייתי במהותו ולכן הוא אינו מעוגן בחוק. קביעה זו שוללת מנאשמים רבים בעבירות שהקלון יכול להיות חלק בלתי נפרד מההליך הפלילי לאותה עבירה בה ביצעו מאין "המתקה" בענישה או בהאשמה החברתית, אך כיוון ולעיתים הקלון הרבה יותר מרתיע מהעונש הסופי או ההרשעה קשה או קלה ככל שלא תהיה ומשתמשים בה לצרכיי הרתעה כלפי דמויות ציבוריות ופוליטיות ומשמש ככלי הרתעה יעיל ורב עוצמה, בייחוד כלפי נאשמים שאופי הקלון ישפיע עליהם מוסרית ובאופן עוצמתי הרבה יותר.

כאשר מורשע אדם בעבירה שיש עמה קלון, יתבטא הדבר בעיקר בשלילת זכותו לעבוד בתפקיד בטחוני, פוליטי או ציבורי מכל סוג שהוא. כמובן שקיימים חוקים נוספים ולא מעטים המעגנים את האיסורים המוטלים על מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

כיוון והקלון מיוחס לרוב בעבירות פליליות, אשר הציבור ברובו נוטה להתעלם מהם עד אשר מתעוררת בעיה, חשוב יהיה להיוועץ עם עורך דין פלילי מומחה, המכיר את הנישות הפוליטיות ורזי ההגבלות והאיסורים הטמונים בעבירה והשלכותיה העתידיות. החוכמה היא להכיר את עורך הדין טרם מתעוררת בעיה – גם א לשיחה על כוס קפה, שיכולה למנוע מכם עוגמת נפש מיותר בעתיד.