עבירות נשק - מהן עבירות נשק ומה העונש בחוק?

אם נפתח את הספרות המשפטית ונתבונן בחוק היבש נוכל לראות כי על עבירות נשק שונות טווח הענישה עומד על 3 – 15 שנות מאסר בפועל וזאת גם אם זאת עבירה ראשונה ואין לך עבר פלילי קודם .

תחום הנשק בחוק מתחלק לשני סוגים: נשק חם ונשק קר.
במאמר זה נתייחס לנשק החם שבחבורה, נצביע על דוגמאות שכיחות, נביא דוגמאות מהשטח ונפשט את התחום בכללותו.

נשק חם הנו במרבית המקרים ולפי הגדרת המחוקק הנו:
כל כלי או אביזר שמסוגל להמית אדם באמצעות ירי של כדור, פגז, קלע, מטען חבלה פצצה וכד...
כמו כן ניתן להוסיף כי כלי המכיל חומרים מזיקים ומסוגל לפלוט אותם במטרה להזיק לאדם לרבות חלקי כלים גם אם לא נעשה בהם שימוש ישיר או כוונה עקיפה לשימוש עתידי למעט מיכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק הירייה – תש"ט – 1949 , יוגדרו כנשק חם.

חשוב להדגיש כי גם תחמושת מכל סוג שהיא גם אם לא נמצאת בתוך כלי ירי ואף לא בקרבתו אך בכוחה להמית או להזיק לאדם ואף חלקי תחמושת מכל סוג שהיא כמו למשל: פצצה או רימון, חומר רסס ואף אבקת שריפה מוגדרים בחוק הירייה ויוגדרו כנשק חם.

כאן הובאה הדוגמא לנשק חם בהגדרתו ע"פ המחוקק !

אם כך מה הן עבירות נשק ע"פ חוק ומה העונש הקבוע לצדן בחוק?

העונשים כבדים מנשוא גם אם לא נפגע אדם ולא נשקפה סכנה ממשית לחייו או חיי אחרים, אך עצם אחזקת\נשיאת או רכישת נשק שלא כחוק, המהווה סכנה ממשית לאדם ואו לציבור חפים מפשע המהווים סכנה מיידית, מוגדרות כעבירה פלילית לכל דבר ועניין שדינה הוא 7 שנות מאסר בפועל .

כאן מדובר באחזקת כלי הנשק בשלמותו ובכללותו . אך אם מדובר בחלק מנשק כמו למשל, כדורים חיים, מחסנית מלאה, אבקת שריפה או חומר בעירה המשמש לצרכיי ירייה או השמדה, אם כלי העזר לצורך ביצוע הפעולה אינו באותה טריטוריה מחד ובאחזקת המשתמש בפרט, דינה 3 שנות מאסר בפועל .

ישנן עבירות חמורות פחות אם כי ע"פ הגדרת המחוקק רמת הענישה להן היא מבין המחמירות שיש ושם נוכל למצוא בין היתר את הובלת כלי נשק או נשיאת כלי נשק ללא רשות או רישיון כחוק הנושאת עונש של 10 שנות מאסר בפועל .

כאן מדובר על הובלת או נשיאת כלי נשק שלמים הן ככלי ירייה והן כתחמושת חמה. אך אם מדובר בחלקי נשק או תחמושת אשר אינם מסוגלים לפגוע באופן מיידי וישיר אך מהווים סכנה עקיפה ואופי נשיאתן אינו ברישיון מכל סוג שהוא מידת הענישה בחוק הוא 3 שנות מאסר בפועל.

חשוב להדגיש כי סעיפים אלו אינם חלים על מי שמחזיק בנשק או תחמושת ברישיון, אך לא חידש את תוקף הרישיון בזמן בשל אי תשלום האגרה ואף שלא חידש את תעודתו ובמיוחד שלא הייתה מניעה לחידושה.

עד לכאן הובאו הדוגמאות ה"קלות" וסוגי ענישתן לנשק חם – אך לכאן נוסיף את "הפצצה המתקתקת" שבחבורה והיא: "היצרן והיבואן" ... כלומר, המייצר או המייבא ואם לדייק גם הסוחר בין אם נעשתה עסקה בתמורה פיננסית או באמצעות עסקת בארטר מכל סוג שהיא ובייחוד שיש בה מאין אחזקה של כלי נשק וסחר חליפין ללא רשות על פי חוק, הן באחזקה והן בביצוע פעולת הסחר ודינה 15 שנות מאסר בפועל .

חשוב שתדעו...
אזור או מקום בו נמצא נשק, גם אם נמצא במצב סטטי באזור דומם, אך השטח שייך לאדם פלוני, החוק רואה את בעל המקום או מתפעל המקום כמי שמחזיק בנשק, גם אם נזרק לשם הנשק בעקבות מרדף משטרתי ואין לבעל המקום כל קשר לדבר עבירה, כלומר: כל עוד לא הוכח שאין קשר בין בעל הנכס או מתפעל הנכס שבקרבתו או בשטחו נמצא כלי נשק ואו תחמושת, מספיק שתעודה או חתימה של קצין החל מדרגת מפקח, יחליט כי כלי הנשק שייך לבעל הנכס שבקרבתו נמצא כלי הנשק, ימצא את עצמו בעל המקום מחשוד לנאשם אלא אם יוכח אחרת.

מקרה כזה רק "בעלי מקצוע" ובנימה יותר אישית... עורכי דין פליליים מקצועיים ואם לדייק אז יספיק אפילו עורך דין אחד טוב המכיר את הנישה מלפני ולפנים בסוגיות הנ"ל יוכל לחלץ אותך מהפלונטר ובסיוע מלא שלך יתמודד עם הסוגיה מבחינה משפטית מול גורמי אכיפת החוק הפלילי – לפני החקירה ולאחריה.

נחשדת או הואשמת בעבירות נשק? צור קשר ללא דיחוי!
פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות נשק בטלפון 052-6885006