צוואה בכתב יד, אפשר, אבל...

צוואה היא מסמך משפטי המסדיר את חלוקת עיזבונו (רכושו) של אדם לאחר מותו. צוואה היא בעצם מסמך בו מבטא אדם את רצונותיו, רגשותיו ואף מנסה להשפיע על החיי יורשיו לאחר מותו. צוואה הנעשית כדין, היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג ליקירינו ו/או להבטיח את חלוקת העיזבון בהתאם לרצוננו.
מהי צוואה
חוק הירושה בישראל מכיר רק בארבעה סוגים של צוואות:
(א) צוואה הנעשית בכתב יד;
(ב) צוואה בפני עדים;
(ג) צוואה בפני רשות;
(ד) צוואה בעל פה (הנקראת גם צוואת "שכיב מרע").
יוער, אדם יכול להסדיר את ירושתו רק באמצעות אחת מארבעת סוגי הצוואות המנויות בחוק. הצוואה יכולה להתייחס לכל הרכוש שהיה לאדם בעת מותו, ויכולה היא לכלול רק חלק מרכושו. צואה יכולה לכלול הוראות מדויקות לחלוקת הרכוש, ומנגד יכולה הצוואה להיות כללית בעלת קווים מנחים כלליים לביצועה. במשך חייו אדם יכול לערוך מספר בלתי מוגבל של צוואות, לשנות את צוואתו, לבטלה ולערוך צוואה חדשה.
אך יש לזכור, הצוואה המאוחרת היא שתקוים, והיא גם מבטלת צוואות שקודמות לה.

באילו מקרים כדאי לערוך צוואה
במקרה שאדם מעוניין להוריש את רכושו שלא בהתאם להוראות חוק הירושה. במקרים בהם אדם מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מרכושו לקרובי משפחתו ו/או למי שאינו קרוב משפחתו ו/או לתאגיד.

בני זוג פרודים, בהליכי גירושין או גרושים.

בני זוג הנשואים נישואים שניים או יותר ולכל אחד מבני הזוג ילדים משלו מנישואים קודמים.

אנשים מבוגרים שאין להם ילדים (ושככל הנראה לא יביאו לעולם ילדים משלהם).

בני זוג החיים יחדיו אך אינם נשואים (ידועים בציבור).

בני זוג מאותו המין.

הורה לילד עם צרכים מיוחדים.

כל אדם המבקש למנוע לאחר מותו מחלוקת בין היורשים על-פי דין. יש לדעת כי החלוקה בין יורשים על-פי דין הקבוע בסע' 2 לחוק הירושה, כפופה להוראות הצוואה ולא להיפך. אם כך, צוואה הנעשית על פי הדין ובהתאם להוראות החוק יכולה למנוע מחלוקת בין היורשים לאחר מות המצווה.


צוואה הנעשית בכתב ידו של המצווה

סעיף 19 לחוק הירושה קובע שלושה כללים לעריכת צוואה הנערכת בכתב ידו של המצווה.

(א) הצוואה צריכה להיערך בכתב ידו של המצווה בלבד. יודגש, אין להדפיס את הצוואה ולחתום בכתב יד. הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה ולא רק חתימתו;

(ב) המצווה צריך לציין בכתב ידו את תאריך עריכת הצוואה;

(ג) על המצווה לחתום על הצוואה בידו.

מעבר לשלושת התנאים הקבועים בחוק, המוזכרים לעיל, חשוב לציין את הפרטים הבאים:

בראש הצוואה יש לרשום את הכותרת "צוואה".

פרטי המצווה: שם כפי המופיע בת"ז, מספר ת"ז וכתובת המצווה.

פרטי היורשים: שמם המלא, כתובתם, וכל פרט נוסף היכול לסייע בזיהוי היורשים.

אופן חלוקת הרכוש ייכתב בצורה ברורה, ככל הניתן. לפני שאתם ניגשים לכתוב צוואה או ניגשים לעו"ד לשם עריכת צוואה, הכינו רשימה של כל הנכסים שלכם. חישבו היטב כיצד אתם מחלקים את רכושכם. לחפצים יש משמעות סנטימנטלית החשובה יותר מהערך הכספי. עזרו ליורשכם בכך שתגדירו את רצונכם במדויק. יש לנקוט בלשון ציווי ולא בלשון בקשה או משאלה. יש להימנע משימוש בלשון שלילה. חשוב לפרט את כל הנכסים הכלולים בעיזבון ואת חלוקתם בין היורשים. נכסים או חלקים בעיזבון שאין לגביהם אזכור והוראה בצוואה יחולקו בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

במידה והצוואה מכילה יותר מעמוד אחד, למרות שאין חובה לחתום על כל עמוד, רצוי כי המצווה יחתום בחתימתו בתחתית כל עמוד. בנוסף, רצוי למספר את עמודי הצוואה.

אין להכניס לצוואה תנאי לקבלת הרכוש ע"י היורשים, שהוא בלתי חוקי ובלתי מוסרי. הצוואה תישאר תקפה, אבל התנאי יתבטל, והיורשים יקבלו את העיזבון מבלי לעמוד בתנאי.
מקרה מהפסיקה: מצווה רשם בצוואתו, כי בתו תקבל את רכושו בתנאי שתתגרש מבעלה. בית המשפט פסק כי לא יעלה על הדעת לכפות על אשת איש להתגרש ממנו, ולכן הבת קיבלה את הרכוש מבלי לציית לתנאי. אביה המנוח.


הפקדת צוואה
אדם הכותב את צוואתו יכול להפקידה בלשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו. הדבר מבטיח שלא יינתן, לאחר מותו, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהפקיד אצל רשם הירושות. הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות אינה נותנת גושפנקא להיות המסמך צוואה או להיות תוכן הצוואה תקין וללא כל פגם. המצווה מכניס את צוואתו למעטפה, וזו לא נפתחת ולא נבדקת על ידי רשם הירושות או כל אדם אחד עד לאחר מותו של המצווה.
אדם המבקש להפקיד צוואתו צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור מגוריו, בצירוף הצוואה המקורית, תעודת זהות ושובר תשלום. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו (כדי לשנותה, להחליפה או לבטלה). לאחר פטירתו של המצווה ניתן לברר פרטים על אודות צוואות שהופקדו. יש להעביר ללשכת הרשם תעודת פטירה של המצווה בצירוף פירוט דרגת הקרבה בין המנוח למעוניין במידע בדבר צוואות.
יתרונות וחסרונות

צוואה בכתב יד נהנית מכמה יתרונות, אך טומנת בחובה גם חסרונות רבים.

יתרונה העיקרי של צוואה בכתב יד הוא פשטות עריכתה. בנוסף, המצווה אינו נזקק לעו"ד או לאדם אחר לסייע לו לערוך את צוואתו. בניגוד לצוואות מסוגים אחרים, אין כל דרישה להציג את הצוואה בכתב יד בפני עדים. המצווה יכול לשמור על סודיות תוכנה וקיומה של הצוואה.

למרות היתרונות המנויים לעיל קיימים חסרונות רבים לצוואה שנעשתה בכתב יד. הקושי מתעורר כאשר היורשים מבקשים לממש את הצוואה.
כיוון שצוואה בכתב יד ניתנת לזיוף בקלות רבה, על יורשים המבקשים לקיים את הצוואה להיעזר בחוות דעת מומחה לכתב יד, כדי לאשש כי אכן הצוואה נכתבה בכתב ידו של המצווה המנוח.
צוואה בכתב יד נערכת לרוב על ידי אדם מן הישוב, שאינו בקיא ברזי המשפט ואינו מיומן בכתיבת צוואות, כך שיש מקרים רבים בהם הצוואה כתובה לא נכון, מלאה בסתירות ועלולה להוביל לקושי במילוי רצונו האמתי של המצווה.
צוואה בכתב יד אינה מכילה את כל "מנגנוני הבטיחות" הקיימים בסוגי הצוואות האחרות, כגון עריכת צוואה בפני עדים, דבר היוצר מורכבות משפטית בעת התנגדות לצוואה (המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה).

לסיכום, במידה והאדם מחליט לנסח צוואה בכתב ידו, חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום הצוואות, על מנת להבטיח שהצוואה נעשתה כדין, בצורה משפטית ברורה, כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים ובין המתנגדים, ולמנוע סכסוכים בין היורשים עצמם על חלוקת העיזבון.

מאמר זה נכתב ונערך על-ידי עוה"ד סיגל אהרון. המידע במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקוט או שלא לנקוט בהליכים כאילו ואחרים. הסתמכות על האמור במאמר זה חלה על הקורא בלבד.