שאלות ותשובות נפוצות בתחום תאונות דרכים:

בדף זה אנסה להשיב בקצרה ובתמציתיות על מגוון שאלות אופייניות המטרידות נפגע תאונת דרכים.
ברור לכל שאין דין כל מקרה זהה ולכן מוזמנים בכל שאלה ליצור קשר להתייעצות.

ש: נפגעתי בתאונה ויש לי הוצאות רפואיות רבות, מי יכסה אותן?
ת: בעבר, קופות החולים לא היו מכסות הוצאות רפואיות, הנובעות מתאונת דרכים. מאז חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשמ"ד 1994 ופסיקת בית המשפט העליון בנושא זה הפך המצב פשוט ונוח יותר לנפגע.
כיום כל הוצאה רפואית או טיפול רפואי להם זקוק הנפגע בשל הפגיעה בה נפגע בתאונה, יהיה זכאי לקבלם באמצעות קופת החולים כדרך כל טיפול רפואי אחר הכלול ב"סל הבריאות". מאידך כל הוצאה או טיפול רפואי, בעבר או בעתיד, אשר לו נזקק הנפגע בעקבות התאונה ואיננו כלול ב"סל הבריאות" תהא חייבת חברת הביטוח הנתבעת בתשלומו לנפגע, אך זאת בתנאי שהוצאה רפואית זו או טיפול רפואי בו מדובר, אושרו ונקבעו על ידי המומחה הרפואי שמונה ע"י ביהמ"ש ואשר בדק את הנפגע.
אשר להוצאות רפואיות בעתיד, כשלעצמן חשוב מאוד להעריך את גובהן לפני שסוגרים עניין, בפשרה או בבית המשפט. יש לברר זאת עם הרופאים המטפלים בנפגע ובאמצעות המומחים שמינה בית המשפט.
בכל מקרה בו יש חשש כי הנפגע יזקק לטיפולים רפואיים נוספים בעתיד, יש לנסות ולתרגמם להוצאה כספית, ולצרף הוצאה זו לדרישת הפיצויים.
שכן, אם הסתיים התיק, לא תשלם עוד חברת הביטוח אף אם יוחמר מצב הנפגע, לכן חשוב כל כך לדאוג לכיסוי מראש של כל ההוצאות העתידיות, במיוחד אלה אשר צפוי כי לא יכללו ב"סל הבריאות".
ש: חברת הביטוח שלחה אלי חוקרים פרטיים. מדוע? האם הם לא מאמינים לי? האם עלי לשתף פעולה עם החוקרים?
ת: חוקרים פרטיים נשלחים ע"י חברת הביטוח על מנת לברר את נסיבות המקרה ולעמוד, בשלב מוקדם ככל האפשר, על היקף הנזק. זאת כדי שחברת הביטוח תוכל להקציב את סכום הכסף המשוער בעתודות שלה, לצורך התביעות התלויות ועומדות נגדה. החוקרים שנשלחו אליך אינם מטעם רות כלשהי, ועל כן אין חובה חוקית להשיב לשאלותיהם. מצד שני, שיתוף פעולה סביר איתם לא יפגע באינטרסים שלך, אך כדאי לך להיוועץ בעורך הדין שלך לפני שאתה עושה כן.
אל תמהר לחתום על הודאות כאלה ואחרות, ואת המידע שמבקשת ממך חברת הביטוח עדיף כי תעביר באמצעות פרקליטך.
ש: מה עדיף, פשרה עם חברת הביטוח או ניהול משפט?
ת: לשאלה הזו אין כמובן תשובה חד משמעית, הכל תלוי בגובה הצעת הפשרה העומדת לדיון ומנגד - בבית המשפט ובשופט שידון בתיק.
עורך דין בעל ניסיון יסייע לך לעשות הערכת מצב מפוכחת, בלי לשגות באשליות שממתין לך סכום אסטרונומי, כאשר התיק אולי אינו מצדיק זאת. מאידך גיסא, חבל להסתפק בהצעה נמוכה, כאשר יש סיכוי שהפיצוי יהיה גבוה הרבה יותר. צריך לקחת בחשבון גם את אופיו של הנפגע. יש נפגעים החוששים לבוא ולהעיד בבית המשפט. על כן, אפשר לומר כי עקרונית עדיפה פשרה, אם היא סבירה בסכומיה. אבל זאת יוכל לקבוע רק עוקך הדין המייצג את הנפגע, בעצה אחת כמובן עם הנפגע עצמו.
יתרונה העיקרי של הפשרה הוא בכך שהיא מהירה והכסף משולם מיידית. אבל אם הנפגע אינו חש עצמו "לחוץ" מבחינה כלכלית, עדיף לעיתים לפנות לבית המשפט, בעיקר אם הפיצוי המוערך גבוה במידה ניכרת מהסכום שמציעה חברת הביטוח לנפגע.