שינויים בתחום מיסוי המקרקעין 2 – הודעה חשובה

חברים יקרים, השינויים במיסוי מקרקעין אשר היו עתידים להיכנס לתוקף כבר ביום 06.05.2013, לא נכנסו בפועל והמצב לעניין מס הרכישה*, נכון להיום הינו כדלקמן:
ברכישת דירה יחידה** עד לסך של 1,470,560 ₪ שיעור המס יהיה 0 .
פרט הרוכש דירה מעל הסכום הנקוב, ישלם מס בשיעור של 3.5% על ההפרש שבין 1,470,560 לבין 1,744,270 ₪
כמו כן, לאלו מכם הרוכשים דירה מעל סכום של 1,744,270 ₪ תהא התקרה בשיעור של 5% על כל שקל כאמור מעל הסכום זה.

בנוסף, לרוכשי דירה אשר אינם עומדים בהגדרה של דירה יחידה שעירוי המס הינם כדלקמן:
עד לסך של 1,089,350 ₪ שיעור המס הינו 5%.
פרט הרוכש דירה מעל הסכום הנקוב, ישלם מס בשיעור של 6% על ההפרש שבין 1,089,350 לבין 3,268,040 ₪
כמו כן, לאלו מכם הרוכשים דירה מעל סכום של 3,268,040 ₪, תעמוד התקרה בשיעור של 7% על כל שקל כאמור מעל הסכום זה.
חשוב להבהיר – כי המצב הוא נכון להיום וכי יתכנו בעתיד שינויים בשיעורים ובמדרגות האמורים לעיל, ויעל כן חשוב להיות במעקב טרם כניסה למו"מ על מכירת דירה.
אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ שכזה. אין להסתמך על המידע המופיע. המידע הינו כללי ואין הוא מתייחס באופן פרטני למקרה כזה או אחר. כמו כן, אין במידע המופיע כדי להוות התחייבות כלשהיא, לקבלה ו/או ביצוע של פעולה ו/או טיפול כזה או אחר. נא צרו קשר על מנת לתאם פגישה בה יינתן לכם יעוץ משפטי ועדכני המותאם לכם באופן אישי.
* כידוע עפ"י הגדרת החוק, מס רכישה הינו מס שהפרט אמור לשלם עת רכש דירה בישראל ו/או באזור עפ"י הגדרות החוק, ובהתאם למדרגות ושיעורים שנקבעו כפי שיובהר בהמשך.
** המונח "דירה יחידה" כוונתו, כי בבואו של הפרט לרכוש דירה, אין באמתחתו של פרט זה דירת מגורים כלל ו/או דירה נוספת בה הינו מחזיק ו/או חלקו בה עולה על 25%.