ת"ט 63400-06-15 מטר נ' יחיא

בפני כב' הסגנית נשיאה עינת רון
המאשימה פרקליטות מחוז מרכז

נגד

הנאשמים מרדכי אלישקוב

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד קובי פאר ועו"ד יצחק שאשו
ב"כ הנאשם עו"ד קובי בורנשטיין
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
בהתאם להסדר שהוצג ביום 21.12 התנאים לקיומו של ההסדר מתמלאים אי לכך נטען היום לעונש ונציג את העתירה העונשית המשותפת.
מדובר בכתב אישום שמסמל תופעה חדשה שיש לעקור אותה מהשורש, מדובר בשימוש בשטרות כסף מזויפים, מדובר בעבירה קלה לביצוע וקשה מאוד לתפיסה. יחד עם זאת, אנו נבקש שבית המשפט יכבד את הסדר הטיעון היות והוא נותן מענה לכלל האינטרסים. הנאשם הודה, לקח אחריות, ובסופו של יום יורשע וירצה מאסר גם אם זה בדרך של עבודות שירות, חסך מזמנם של התביעה ושל בית המשפט. אנו נפנה את בית המשפט לסעיף 4.2 לחוות הדעת.
נבקש כי בית המשפט יבהיר לבית המשפט את חובותיו, ונבקש להורות על השמדה וחילוט המוצגים.
מפנה להסדר שהוצג.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אלמנט השיקום וההרתעה לדעתי הושג פה במקרה זה. מאז המקרה ידו של מרשי לא נגעה במעל. הוא הביע חרטה כנה. הוא בטוח שלא ירצה להגיע להיכלי הצדק בנסיבות שכאלו. הוא עובד בעבודה נורמטיבית, משתכר בכבוד כבר מזה שנים. מאז המקרה עברו שנתיים. הנאשם עתיד להינשא בשנה הקרובה. עברו מאחוריו ופניו לעתיד טוב יותר כבעל, כמפרנס ואזרח מן השורה.
אני מבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר ולהתחשב במצבו הכלכלי, גם לאור כך שהוא הולך לבצע עבודות שירות שימנעו מבעדו להשתכר בתקופה הזו וכן אבקש להטיל קנס נמוך ככל הניתן ולנהוג בו במידת הרחמים.
בעבר כבוד השופט אור כתב ואמר, "גם לחוטא בעבר יש לתת בנסיבות המתאימות סיכוי לעתיד".

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

<#3#>
גזר דין

על פי הודאתו הורשע הנאשם בביצוע עבירה של זיוף שטר כסף, בכך שביום 13.1.13 ניגש לחנות וכאשר נתבקש לשלם הוציא מארנקו שטר מזויף הנחזה כשטר כסף על סך 200 ₪ ושילם באמצעותו לאחראית המשמרת בחנות.
חשדה התעורר והנאשם עוכב במקום, ואז נמצאו בארנקו שלושה שטרות מזויפים נוספים הנחזים כשטרות כסף על סך 200 ₪ כל אחד.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון וביקשו כי אכבד אותו.

במעשיו של הנאשם יש לפגוע בלא מעט ערכים מוגנים, יש בהם כדי לפגוע בשלטון החוק, בהסדרים כלכליים נכונים, ועוד ועוד. יש בהם כדי לפגוע במסחר תקין בחברה מתוקנת, כאשר ניגש לקוח לנותן שירות בחנות ומשלם בשטר הנחזה להיות תקין ואותו אדם מוצא עצמו עם שטר מזויף שאינו שווה אף את הנייר עליו מודפס.
ברי כי מדובר בתופעה שיש בה לפגוע בחברה כולה כמו גם בפרט ויש לעוקרה משורש ואשר נזקיה רבים מאוד.
מדובר בנאשם יליד 1982, שצבר לחובתו 4 הרשעות קודמות, כולן שלא ממן העניין.

בענישה המוסכמת על שני הצדדים, יש כדי לאזן את האינטרסים הציבוריים לעיל מחד גיסא, ואת הודאתו של הנאשם באשמה ונטילת האחריות מאידך גיסא, ועל כן יש לכבדה.

אני גוזרת על הנאשם 2 חודשי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודות שירות, במתכונת שקבע הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 1.4.15.

עוד אני גוזרת על הנאשם 5 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, לבל יעבור עבירה בה הורשע או עבירה כלשהי שיש בה משום הזיוף.

אני מטילה על הנאשם קנס בסך 1500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1.6.15 והבאים אחריו בכל 1 לכל חודש שלאחר מכן.
לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מידי.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 1.6.15 בשעה 08:00 ביחידה לעבודות שירות במפקדת מחוז מרכז ברמלה. מובהר לנאשם כי עליו לעמוד בכל תנאי עבודות השירות ובכל ביקורות הפתע שיערכו בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות תביא להפסקתן המנהלית ולריצוי העונש בכליאה ממשית.

עוד יובהר לנאשם, כי כחלק מתנאי עבודות השירות ייתכן ויהא עליו למסור בדיקות לגילוי שימוש בסמים, אם ימצא הממונה על עבודות השירות לעשות כן.

מוצגים שנתפסו במהלך החקירה – יושמדו.

עותק גזר הדין יישלח לממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור כחוק.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ז' אייר תשע"ה, 26/04/2015 במעמד הנוכחים.

עינת רון , סגנית נשיאה
קלדנית: איילת
הוקלד על ידי איילת סוסן