תתע"א 4357-09-15 מדינת ישראל נ' כהן

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

לפני כבוד השופטת כרמית פאר גינת

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
יהושע כהן

נוכחים:
ב"כ המאשימה - עו"ד דאמוני
ב"כ הנאשם – עו"ד עוז זייפרט
הנאשם – בעצמו

חקיקה שאוזכרה:
פקודת התעבורה [נוסח חדש]

הכרעת דין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ט תשרי תשע"ז, 31/10/2016 במעמד הנוכחים.

כרמית פאר גינת , שופטת

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה עיקרית של נהיגה ללא רישיון נהיגה.

מדובר בעבירה חמורה, ויש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם אינו אוחז ברישיון נהיגה, ואין לחובתו הרשעות קודמות.
לנוכח מהות העבירות והעדר עבר דומה, נראה לי כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים הינו סביר בנסיבות העניין.
אשר על כן, הנני מטילה על הנאשם את העונשים כדלקמן:

- אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 7חודשים בפועל.
ריצוי הפסילה יחל היום ללא צורך בהפקדה.

- אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 800 ₪.

הקנס ישולם ב- 6 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 1/12/16 ובכל 1 בחודש שאחריו.

ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון נהיגה התקף מעל שנה, ו/או נהיגה בזמן פסילה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

<#6#>

5129371ניתנה והודעה היום כ"ט תשרי תשע"ז, 31/10/2016 במעמד הנוכחים.
54678313

כרמית פאר גינת , שופטת