תנאי השימוש באתר

באתר זה מופיעים פרטי עורכי הדין והנוטריונים בישראל כפי המפורסמים באינטרנט, כמו גם פסקי דין בהם מוזכר שמם ו/או מאמרים ו/או גילויי דעת אשר נכתבו על ידי עורכי הדין בדף פרופיל המיועד אישית לכל עורך דין. כל הפרטים והתכנים המופיעים באתר זה הינם לצרכי מידע אינפורמטיבי בלבד והשימוש במידע הניתן באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד, ואין כל התחייבות בדבר מהימנותו או דיוקו.

כל עורך דין ראשי לפנות ולבקש הסרתו מן האתר, זאת במשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בבקשה להסרה בצירוף צילום רשיון עו"ד (כדי להוכיח שהפונה הוא אכן עוה"ד נשוא בקשת ההסרה). תשומת לב, כי בשל הבדלי השעות בין ישראל לארה"ב, יתכנו עיכובים במענה ובטיפול.

ניתן לערוך את עמוד הפרופיל, לפרסם מאמרים, להוסיף ניירות עמדה ו/או חוות דעת וכיוצ"ב באמצעות פנייה של עורך הדין למייל [email protected].

אנו משתדלים לשמור על המידע המופיע באתר זה תקין, עדכני ומדוייק. אולם, המידע נאסף באמצעות מערכות אוטומטיות מהאינטרנט וככזה ייתכן ויהיו באופן הצגתו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש במערכות האמורות. ברם, נשמח לקבל את הערותיכם ככל שמצאתם טעות במידע. כמו כן, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר אליו ו/או מקישורים אשר האתר מפנה אליהם ו/או מחוות הדעת ו/או המאמרים ו/או כיוצ"ב ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה או אחר מלא, מהימן, עדכני או אמין.

פרטי עורכי הדין, הקישורים, חוות הדעת, המאמרים וכל המפורסם באתר זה אינם מהווים דיעה, המלצה, עידוד, הסכמה, הבעת תמיכה או מתן חסות ע"י הנהלת האתר והם לא יתפרשו כהצעה של האתר להשתמש בהם בכל צורה שהיא במפורש או במכללא. כל הסתמכות של המשתמש על המידע המופיע באתר זה הינה בהתאם לשיקול דעתו ועל אחריותו בלבד.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. כמו כן, חוות הדעת, המאמרים, פסקי הדין וכיוצ"ב המופיעים באתר אינם מהווים אישור לכך שתוכנם מלא, מהימן, עדכני או אמין.

כל הזכויות באתר ובתוכן שבו שמורים להנהלת האתר, למעט שמות עורכי הדין ופרטיהם האישיים. אין לבצע העתקה ו/או IFRAME ללא אישור הנהלת האתר, ואין ליצור עומס בלתי סביר באתר ו/או לעשות שימוש מסחרי בפרטיי עוה"ד המפורסמים באתר ללא רשותם.

מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל ענין המתעורר מהסכם זה ומשימוש באתר יהא נתון לשיפוטו הבלעדי של בית המשפט בתל אביב – יפו.

ליצירת קשר: [email protected]

כתובת למסירת מסמכים משפטיים בישראל:
Ted Info LLC
אצל משרד עורכי הדין גיא אופיר
מגדל ב.ס.ר 3 רחוב כנרת 5 בני ברק 5126237

המדובר בכתובת למסירה מסמכים בלבד, המשרד אינו מוסמך להוות שירות לקוחות או לטפל בפניות למעט להוות כתובת למסירת כתבי בי-דין.