עו"ד ענבר מנחם הר אדיר


גזר
126, גזר 9978600
050-2414142

התמחות

זכויות אדם, דיור ציבורי

חיפושים *

מסמכי החלטה בהם מוזכר הביטוי "ענבר מנחם הר אדיר" *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.