עו"ד עבטאן אלעטאונה

שולמית 5/32
באר שבע 84511
5217, באר שבע 84151
08-6436183
08-6283856
050-7265758

התמחות

מקרקעין/נדל"ן, מעמד אישי/דיני משפחה, מיסוי מקרקעין, הדין השרעי

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.