עו"ד הרולד בר

מירון 7
מבשרת ציון 9080500
02-5333311
050-6242062

התמחות

דיני עבודה, גישור פישור, שוק ההון/ני"ע, מינהל ציבורי

חיפושים *

מסמכי החלטה בהם מוזכר הביטוי "הרולד בר" *

 • בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 31446-09-18 (29/06/2020)
  ... דחה הנתבע את הבקשה למענק, בנימוק כי זה הוגשה לאחר המועד האחרון להגשת בקשות עבור שנת ההתמחות 2013. עו"ד הרולד בר מנהל תחום בכיר ביחסי עבודה במשרד הבריאות דחה את פניית התובע וכתב למנהלת משאבי אנוש בבית החולים ברזילי ...
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 12481-10-15 (14/02/2020)
  ... למשרד הבריאות. לטענתה, בית החולים סירב לחתום על טופס הבקשה למענק, ומשכך היא הגישה את הבקשה ישירות לעו"ד הרולד בר, ממשרד הבריאות. 13. בקשתה של התובעת לא קיבלה כל מענה. על כן, היא פנתה ביום 1.4.15 למשנה לממונה על ...
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 36948-01-17 (05/01/2020)
  ... המנהל והמשק בכל בית החולים על המחלקות השונות. רשימת הקצאת הכוננויות מיום 23.5.1999 צורפה לתצהירו של מר הרולד בר. ברשימה מתוארות המחלקות השונות, כמה כוננויות קיבלה כל מחלקה ומה על העובדים לעשות על מנת לקבל את רכיב ...
 • בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 28040-02-17 (29/12/2019)
  ... במצוקה, ומילא את כתב ההתחייבות הנדרש ( נספח 11 לתצהירו). 5. ביום 30.12.14 קיבל התובע מכתב מטעם עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות לפיו הוא אינו זכאי למענק. המכתב הועבר אליו באמצעות מנהל ...
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 60258-06-16 (16/10/2019)
  ... כללית הודיעה לתובעת בעל פה כי בקשתה נדחתה. בנוסף, ביום 30.3.2015 ובמענה לפניית ב"כ התובעת, שלח עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות, מכתב בו נרשם: "מנתוני הבקשה שנשלחו ליחידתנו עולה, ...
 • בית דין אזורי לעבודה בירושלים פ"ה 63392-10-17 (06/10/2019)
  ... את תוכנו לידיעת האחים האחיות בצורת חוזר פנימי. עם זאת, חוזר 98' הוא מסמך של משרד הבריאות החתום על ידי מר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד, ואין בתוכנו כל רמז כי הובא לידיעתם של האחים והאחיות בעירייה. ...
 • בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 45005-05-16 (09/08/2019)
  ... הבריאות. נציג ארגון רופאי המדינה בוועדה היה ד"ר גריגורי כץ, שתחום התמחותו היא פסיכיאטריה. עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות, משמש כמרכז וועדת ההשתלמויות. על פי עדותו אשר לא נסתרה ...
 • בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 23586-11-16 (08/08/2019)
  ... בשנת 1982 תקנון ייצור שהסמיך את מועצות הייצור שהוקמו על פיו לקבוע שיטות שכר עידוד. על פי עדותו של עו"ד הרולד בר, שלא נסתרה, שיטת קביעת שכר עידוד לגבי יחידתם של התובעים אינה מזכה את בעלי התפקידים שממלאים התובעים בשכר ...
 • בית הדין הארצי לעבודה עס"ק 31504-01-18 (23/06/2019)
  ... פריפריה לשנים 2013-2012 עודנה פתוחה, וכי לא פורסם בקרב הרופאים דבר לעניין זה. בתגובה פנה מר כהן לעו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן: עו"ד בר) בבקשה לבחון אם יש צורך בתיקון לחוזר ...
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 43886-01-16 (26/12/2018)
  ... עדים וראיות - התובע מסר תצהיר ותצהיר משלים ונחקר בחקירה נגדית לפנינו. מטעם המדינה מסר תצהיר והעיד עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן: "עו"ד הרולד בר"). לבית הדין הוגשו ...
 • בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 17896-04-17 (24/10/2018)
  ... אלגרה שמחון (להלן: "גב' שמחון") סגנית ממונה מנהל בריאות במחוז ירושלים בתקופה הרלוונטית ומר הרולד בר (להלן: "מר בר") מנהל תחום בכיר, שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות. ביום 20.9.18 נשמעו העדים, והצדדים ...
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 67315-11-16 (17/08/2018)
  ... נשלח לתובע מכתב זימון לשימוע לפני פיטורים. 14. ביום 13.9.16 פנתה מנהלת משאבי אנוש בבית החולים לעו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (נ/2) באשר לתובע. בפניתה צוין כי בכוונת בית החולים לסיים את ...
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 6408-11-12 (26/07/2018)
  ... הצדדים בדיונים שנערכו בימים 25.2.14 ו-7.7.14. התובעים העידו מטעמם. מטעם הנתבעת העידו פרופ' אורן וכן מר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן- מר בר). לאחר קבלת סיכומי הצדדים ניתן ביום 14.5.15 ...
 • בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 32674-03-17 (23/02/2018)
  ... תומך האם טופס בקשת מענק מספר 1, לפיו מועד פתיחת ההתמחות של הרופא מושא הבקשה ה-6.5.2013, אכן משויך למכתביו של הרולד בר מיום 26.5.2011 ומיום 27.10.2014. באשר למסמכים המבוקשים במסגרת סעיף 2.3 לבקשה, שעניינם – ככל המסמכים ...
 • בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ס"ק 54731-01-15 (04/01/2018)
  ... דאז, מר יאיר לפיד כי המענקים למתמחים ישולמו במלואם כפי שנקבע במסמך המענקים ובי ום 16.10.13 הוציא עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן – עו"ד בר) לבתי החולים הציבוריים מסמך לפיו ...
 • בית הדין האזורי לעבודה בנצרת פ"ה 66788-12-14 (29/10/2017)
  ... לצורך שיבוצה בסולם שכר אקדמי לאחיות. 4. ביום 4.3.12 החליט מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות – מר הרולד בר (להלן: "מר בר"), שלא להכיר בלימודי התובעת לצורך שיבוצה בסולם שכר אקדמי לאחיות , וזאת ללא כל ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 29831-09-15 (22/09/2017)
  ... 42%. בפני בית הדין האזורי העידו הרופאים ( שצירפו לתצהיריהם חוות דעת חשבונאית מטעמם) ומטעם המשיבה העיד מר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות. המדינה והר"י צורפו להליך והגישו ניירות עמדה מטעמן, אך ...
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה פ"ה 20153-06-14 (25/06/2017)
  ... 15. אשר לתובע קוצ'י - ביום 3/2/05 פנתה גב' נעמי אסולין, מנהלת אדמיניסטרטיבית במרכז הרפואי אל מר הרולד בר – מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות, בשאלה האם התובע קוצ'י זכאי לשילוב בסולם שכר אקדמי, ...
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 26409-02-12 (25/12/2016)
  ... יועץ ביטוח ( להלן – מר ויקלמן) ו מטעם המדינה - מר יוסי כהן, המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ומר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות. מטעם המשיבים 2 ו-3 העיד מר גיורא בירן, סמנכ"ל ...
 • בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 66554-09-14 (12/10/2016)
  ... מהפרשות מוגדלות לקרן ההשתלמות כאמור, ביקשה המשיבה לצאת לחופשת השתלמות בת 130 יום על-פי הוראות ההסכם. מר הרולד בר, מנהל תחום שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן – מר בר) דחה את בקשת המשיבה במכתב מיום 10.12.2002, שבו הודיע ...
 • מסמכי החלטה נוספים בהם מוזכר הביטוי "הרולד בר"
* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.