שינויים בתחום מיסוי המקרקעין

לאור בקשותיהם של לקוחות משרדינו, המצויים כיום בשלבי מכירה ו/או רכישה של נכס מקרקעין, הרינו מתכבדים לסקור בפניהם ובפניכם את השינויים אשר ככל הנראה, עתידיים לבוא בתחום מיסוי המקרקעין, וזאת על מנת שתוכלו לכלכל את צעדיכם בתבונה.
במאמר זה, נאמוד על השינויים הצפויים בהקשר מס הרכישה, אשר עתידים להיכנס לתוקף החל מיום 06.05.2013, (כ"ו אייר תשע"ג לפי התאריך העברי) .
תחילה, יצוין לעניין דירת מגורים יחידה, כי מדרגות מס הרכישה חוזרות לשיעורן הרגיל הקבוע בחוק.
כידוע עפ"י הגדרת החוק, מס רכישה הינו מס שהפרט אמור לשלם עת רכש דירה בישראל ו/או באזור עפ"י הגדרות החוק, ובהתאם למדרגות ושיעורים שנקבעו כפי שיובהר בהמשך. כמו כן, חשוב להסביר כבר עתה – כי המונח "דירה יחידה" כוונתו, כי בבואו של הפרט לרכוש דירה, אין באמתחתו של פרט זה דירת מגורים כלל ו/או דירה נוספת בה הינו מחזיק ו/או חלקו בה עולה על 25%.
עפ"י המדרגות החדשות, על חלק השווי שעד 1,241,110 ₪, שיעור המס הינו "0", קרי אין חבות בתשלום מס על רכישה זו, וכי על חלק השווי העולה על 1,241,110 ₪ ועד 1,744,270 ₪. ישולם ע"י הפרט 3.5% מס ממחיר הנכס. כמו כן, לאלו מכם הרוכשים נכס ששוויו מעל 1,744,270 ₪, אזי תשלום המס מסכום זה ואילך יהיה בשיעור של 5%.
הלכה למעשה, השינוי שבוצע הינו בגובה המדרגה הראשונה, אשר צנחה מסכום של 1,470,560 ₪ לסכום של 1,241,110 ₪, ומסכום זה כבר מתחילה החבות במס לדירה יחידה, בשיעורים כאמור לעיל.
כמו כן, הבשורה המשמחת מצויה דווקא אצל רוכשי דירה, אשר אינם עומדים בהגדרה של "דירה יחידה", שכן אלו הרוכשים דירה החל מיום 06.05.2013 ונכון להיום, כלה עד ליום 15.01.2014 (מכ"ו אייר תשע"ג ועד ב' שבט תשע"ד עפ"י הלוח העברי על חלק השווי שעד 1,055,935 ₪ ישולם מס בשיעור של 3.5% ממחיר הנכס ועל חלק השווי העולה על 1,055,935 ₪ ישולם מס בשיעור של 5% ממחיר הנכס.
השינוי הגדול בא לידי ביטוי במספר רבדים. הראשון שבהם כי הפרט אינו משלם 5% ממחיר הדירה כבר מהשקל הראשון, ובנוסף, בוטלו השיעורים הבאים:
שיעור מס בגובה 6% על חלק השווי העולה על 1,089,350 ₪, ושיעור מס בגובה של 7% על חלק השווי העולה על 3,268,040 ₪.
חשוב להבהיר – כי יתכנו שינויים בשיעורים ובמדרגות האמורים לעיל, ויש להיות במעקב אחר ובאם בוצעו שינויים אלו בפועל והאמור הינו לפי המידע המצוי ברשותנו נכון להיום בלבד. כמו כן אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ שכזה. אין להסתמך על המידע המופיע. המידע הינו כללי ואין הוא מתייחס באופן פרטני למקרה כזה או אחר. כמו כן, אין במידע המופיע כדי להוות התחייבות כלשהיא, לקבלה ו/או ביצוע של פעולה ו/או טיפול כזה או אחר. נא צרו קשר על מנת לתאם פגישה בה יינתן לכם יעוץ משפטי ועדכני המותאם לכם באופן אישי.