עו"ד בעז פרסלר


נוב 1292100
04-6600141
04-6600919
052-3016060

התמחות

משפט אזרחי, משפט מסחרי, דיני עבודה, משפט מינהלי

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.