עו"ד תמארא עמאשה

בית חנינה
ירושלים 3780700
21546, ירושלים 9121400
02-5838589
052-2356799

התמחות

מקרקעין/נדל"ן, אדריכלות

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.