עו"ד יעקב יצחק אברהמס

מקור חיים 11/3
ירושלים 9346516
28006, ירושלים 9128001
02-6234587
02-6250542
כן

התמחות

מקרקעין/נדל"ן, חברות ותאגידים, מיסוי מקרקעין, כינוסים, פירוקים ופשט"ר, עמותות

שפות

עברית

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.