עו"ד אלסי אבו סאלם-שיתי

יצחק שדה 47/7א
חיפה 3502719
04-6468430
050-5885556

התמחות

חוזים, יעוץ משפטי כללי, לא משפטי

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.