עו"ד אורי ש. כובס


לוחמי הגיטאות 2280300
04-9933789
04-9970479
054-4993638

התמחות

חברות ותאגידים, שוק ההון/ני"ע, אגודות שיתופיות, מיזוגים ורכישות

חיפושים *

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.