עו"ד נגה אקרמן


בית לחם הגלילית 3600700
04-9834329

חיפושים *

מסמכי החלטה בהם מוזכר הביטוי "נגה אקרמן" *

  • מזרחי(המנוח) נ' בן דוד ואח' (18/12/2015)
    ... שאירית תבנה בית בשטח 102". בנוסף, בשנת 2009 חתמה שושנה המנוחה על תצהיר, אשר אומת על ידי עו"ד נגה אקרמן, אשר זומנה אף היא לעדות בתיק זה. נוסח התצהיר כדלקמן: "1. הנני עושה תצהירי זה לבקשתם של ה"ה אירית ...
  • מזרחי(המנוח) נ' בן דוד ואח' (14/12/2015)
    ... שאירית תבנה בית בשטח 102". בנוסף, בשנת 2009 חתמה שושנה המנוחה על תצהיר, אשר אומת על ידי עו"ד נגה אקרמן, אשר זומנה אף היא לעדות בתיק זה. נוסח התצהיר כדלקמן: "1. הנני עושה תצהירי זה לבקשתם של ה"ה אירית ...
  • מסמכי החלטה נוספים בהם מוזכר הביטוי "נגה אקרמן"
* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לעו"ד המופיע בעמוד זה.